INN PÅ TUNET

Vi ble raskt enige om at vi ønsket å vise frem dyrene og få vist hvor gode og sosiale dyr er, og alt det gode dyr gjør med oss som menneske.
Vi ønsket å kunne hjelpe andre mennesker som kan ha forskjellige utfordringer eller grunner for en annen hverdag, så da ble prosessen med Inn på tunet satt i gang. Den er vi nå i mål med og har foreløpig en avtale gående.

Eventyrhaugen er godkjent Inn på tunet tilbyder og medeier i Inn på tunet Trøndelag SA, noe vi er veldig stolte og fornøyde med.
Vårt område vil foreløpig være barn og unge, og avlastning på helg. Vi håper også å kan tilby skoleelever eller andre personer som trenger en annerledesdag på dagtid snart velkommen :)


Eventyrhaugen ligger i Steinkjer kommune like ovenfor leksdalsvatnet, ca 15km fra bysentrum, med god utsikt utover bygda. Her bor Tor Joar og Ingeborg, 2 katter og 15 frilandsgriser.
Av tenkte aktiviteter kan nevnes foring og stel av dyr, snekkering, enklere vedlikehold av bygningsmasse, maskiner og redskaper, vedarbeid, ferskvannsfiske, turer i skog og mark osv. Feles måltider i kombinasjon med den gode samtalen vil være essensielt i tilbudet.
Tor Joar har en alsidig real- og formalkompetanse. Av helserelatert praksis kan nevnes at han i årene 2013-2018 var ansatt i Steinkjer kommune, både som helsefagarbeiderlærling, miljøarbeider og helsefagarbeider. Han har også videreutdanning fra Levanger fagskole i psykisk helsearbeid og rusarbeid.
I 2019 ble han ansatt som helsefagarbeider ved Lukasstiftelsen, Betania Sparbu.
Fra mars 2022 var det en rask tur innom Steinkjer Kommune igjen, før han endte opp på maskinforretning hvor han jobber pr i dag.
Han har  yrkeserfaring blant annet som landbruksavløser, landbruksmekaniker, lastebilsjåfør, sveiser samt forvarmer ved Kverner.
Ellers kan nevnes at han gjennom firmaet Svarva Maskin driver med import og salg av grillhytter, gapahuker og lysthus og små service/sveiseoppdrag.
Ingeborg er elev ved Steinkjer Ungdomsskole, og driver med ridning og hest på fritiden. Hun er en dyrekjær jente, og har godt lag med dyrene.